{* *}

IV чверть

Навчальна програма для початківців

1) Граматичний матеріал:

- повтори характерні для розмовної японської мови

- частка なくて

- службове слово くらいта ほど

- слово まま

- перехідні та неперехідні дієслова

- дієслово 込む

- слова 約, 数, частка もз числівниками

- суфікс 化

- суфікс っ子

- коренеморфема 害

- морфема 一у сполученні з географічними назвами

- частка だって

- службове слово 通り

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 地震 (землетрус) та と東京(Токіо)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему: 地震 та 東京

2) Граматичний матеріал:

- розмовний етикет: вибачення за запізнення

- заключна частка な

- службові слова ですта だперед заключною часткою の

- фонетичні зміни

- дієслово 過ぎる

- словосполучення のことをпісля іменників

- займенник 何

- суфікс さ

- коренеморфема 感

- службове слово までも

- конструкція どうしてかというと…からです

- дієслова 決めるта 定める

- сполучення あぶらをさす

- сполучення 身を任せる

- вираз 何と言っても

- вираз それにしては

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 朝ご飯のときに (під час сніданку) та と制服(форма)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему: 朝ご飯のときに  та 制服

3) Граматичний матеріал:

- фонетична зміна форми て/でしまうу розмовній мові

- частка な

- прикметник у формі на くて たまらない

- негативна форма дієслова V1осн ざり

- заключна форма предикативних прикметників на し

- конструкція: V2осн やすい, にくい

- сполучний сполучник し

- конструкція: V3осн ことにしている

- вираження процентів у японській мові

- と言ってもいいくらいです(だ)

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 授業 (урок) та と日本の教育制度(японська система навчання)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему: 授業  та 日本の教育制度

 

4) Граматичний матеріал:

- дієслівні конструкції: V3осн つもりです, або V5осн と思う

- дієслівна форма: V2осн たい

- конструкція: V3осн のは(が)好きい/嫌いです

- に対して, に対する

- словостворювальні суфікси

- суфікс 道

- слово ことзі зв’язкою です(だ)

- словосполучення 言うまでもない

- лексичне вираження родинних зав’язків   

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 職業 (професія) та 先生(вчитель)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему: 職業  та 先生

 

5) Граматичний матеріал:

- частка よう

- службове слово ところ

- V3осн ところ です(でした)

- форма наказового способу на ちょうだい

- суфікс べき

- службове слово ようу складі дієслівного присудка

- конструкція V3осн ように努力する(努める)

- суфікс なし

- суфікс 機

- слово 手

- дієслово 掛ける

- 手伝う

- дієслово伴う

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 掃除 (прибирання) та 530 運動(рух 530)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему: 掃除  та 530 運動

 

5) Граматичний матеріал:

- розмовний етикет: розмова під час зустрічі знайомих людей, прощання зі знайомими людьми, розмова у магазині

- конструкція V3осн ように する

- іменник とは..ことです

- частка につれて

- службове слово にして

- корінь 以

- суфікси まる, める

- суфікс 屋

- рахункові суфікси

- словотворення іменників

- дієслово 連れる

- дієслово 飾る

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 買い物に行く (похід за покупками) та 盆栽(Бонсай)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему: 買い物に行く  та 盆栽

 

6) Граматичний матеріал:

- розмовний етикет: звернення за порадою

- дієслово у формі на ず

- давальний відмінок на に

- частка さえ

- частка なら

- вибілююча частка なんか

- префікс 無

- суфікс 方

- суфікс 式

- суфікс 心地

- корінь 面

- іменник 姿

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів ママヘのプレゼント (подарунок для мами) та 和服と洋服(японський та європейський одяг)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему: ママヘのプレゼント   та 和服と洋服

 

7) Граматичний матеріал:

- частки ねта な

- використання форми потенційного відмінку

- ほしい після дієприкметникової форми дієслова

- використання форми знахідного відмінку при дієслові у формі пасивного стану

- орудний та початковий відмінки

- дієслово на て/で よい

- дієслово 見る

- свята

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 祭り (свято) та セタ(Сета)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему:  祭り  та セタ

 

8) Граматичний матеріал:

- розмовний етикет: привітання під час входу до приміщення

- слово 場合 після дієслова у простій формі минулого часу

- використання у реченні дієслів у формі на たり/だり

- створення прикметників за допомогою суфікса した

- віддієслівна частка を通して

- словаお土産, プゼント, 贈り物 

- сполучення типу贈り物をする 

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 引つ越しそば (переїзд) та 交際(відносини)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему:  引つ越しそば   та 交際

 

9) Граматичний матеріал:

- слово わけ

- конструкція іменник というのは…дієслово ことです

- частка を始め

- складний сполучник というと

- сполучник し

- показник непрямого відмінку після роздільної частки か

- вираз ちょうど良い時に

- слово, що означає грати на якому небудь музичному інструменті

- семантичні синоніми слів “надіти” та “зняти”

- ієрогліфічне написання запозичених слів

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 趣味はいりいろ (різні хоббі) та 相撲(сумо)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему:  引つ越しそば   та 交際

 

10) Граматичний матеріал:

- слово わけ

- конструкція іменник というのは…дієслово ことです

- частка を始め

- складний союз というと

- сполучник し

- показник непрямого відмінку після роздільної частки か

- вираз ちょうど良い時に

- слово, що означає грати на якому небудь музичному інструменті

- семантичні синоніми слів “надіти” та “зняти”

- ієрогліфічне написання запозичених слів

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 趣味はいりいろ (різні хоббі) та 相撲(сумо)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему:  引つ越しそば   та 交際

 

11) Граматичний матеріал:

- фонетичні зміни у розмовній мові

- службове слово 程 після дієслова, або прикметника

- віддієслівна частка …にとって

- обграничуючи частки ばかり, だけ, しか

- рахівний суфікс 名

- префікс ノン

- складні слова – лексикалізовані словосполучення

- скорочення запозичених слів

- слово 多く

- вираз 位をしめる

- вираз人気がある

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів スポーツ (спорт) та 野球(бейсбол)

Написання диктанту по лексиці та творів на тему:   スポーツ  та  野球

 

12) Граматичний матеріал:

- мовний етикет: звернення з питанням

- використання особових займенників

- дієслово у формі пасивного стану (вираження ввічливості)

- дієслово するу позиції після союзу と

- сполучник としたら

- вираз 仕方がない

- вираз 思う

- вираз “заставити слухати”, або “розказувати”

- суфікс と

- редуплікація іменників

- V у формі на て/で くださって ありがとございました

- вираз 二•三

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів テレビがなかったとしたら (Якби у вас не було телевізора) та 浦島太郎(Урасіма Таро(частина 1))

Написання диктанту по лексиці та творів на тему:   テレビがなかったとしたら   та  浦島太郎

 

13) Граматичний матеріал:

- частка っけ

- лексичні способи вираження особисто-ввічливі відносини

- сполучник かと思うと

- сполучник と

- дієслово 回る

- суфікс だらけ

- частка とも

- прислівникちょとも

- вираз どうにかんるかもしれない

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 古い写真の語ったこと (Про що розказали старі фотографії) та 浦島太郎(Урасіма Таро (частина 2))

 

Написання диктанту по лексиці та творів на тему:   古い写真の語ったこと та  浦島太郎