{* *}

III чверть

Навчальна програма для початківців

Программа навчання у третій чверті передбачає роботу з неадаптованими японськими текстами наряду з текстами навчального напрямку.

 

1) Граматичний матеріал:

- розмовна мова

- розмовний етикет: вираження подяки

- використання префіксів ввічливості

- інверсія

- шанобливі та скромні граматичні конструкції

- використання неформальних слів

- речення що закінчуються на のだ

- прості форми наказового способу

- питальні речення що починаються питальним словом どうして

- порада зробити яку небудь дію

- значення мети вчинення дії

- значення паралельності вчинення дії

- конструкції що мають значення: “явно”, “схоже що”; “кажуть що”, “звісно що”

- にちなんで

- слово予定

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 出発の前に  (Приготування до поїздки у Японію) та 日本人の名字(Японські прізвища)

 

Написання диктанту по лексиці та творів на тему出発の前に, 日本人の名字

 

2) Граматичний матеріал:

- розмовний етикет: знайомство

- еліпсіс

- розрізнення чоловічої та жіночої мови

- заключна частка

- вживання вигуків

- сполучник けど

- наказовий спосіб у розмовній мові

- показник よりу значенні から

- службове слово はず

- потенційна форма пасивного стану

- другорядні члени кількості

- службові слова ごろта ぐらい

- конструкція, що виражає підкреслено-ввічливу подяку

- вираз “Ласкаво просимо”

- написання географічних назв

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 成田空港で  (У аеропорту Наріта) та 時差 (Різниця у часі)

 

Написання диктанту по лексиці та творів на тему成田空港で, 時差

 

3) Граматичний матеріал:

- розмовний етикет: повернення додому, вручення подарунку

- еліпсис

- службове слово ばかり

- потенційна форма дієслова

- негативна форма на ぬ/ん

- にする

- рахункові суфікси

- часові союзи うち та あいだ

- службове слова なら

- cуфікс がる

- звуконаслідувальні слова

- дієслово 案内する

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів ロシアからのお土産  (Подарунки з Росії) та 忠犬ハチ公 (Вірний пес Хатіко)

 

Написання диктанту по лексиці та творів на темуロシアからのお土産, 忠犬ハチ公

 

4) Граматичний матеріал:

- частка よ

- частка の

- службове слово ように

- граматична конструкція V 3 основа ようになる

- приєднання додаткового речення причини за допомогою союзів ので, から, ためта різниця між ними

- наказовий спосіб

- умовний спосіб на て/で は

- умовний спосіб て/で は у поєднанні з словом だめ

- префікс ま

- корні 洋та和

- слово 風

- службові слова でしょう/だろう(риторичне питання)

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 松田家のマイホーム  (Будинок пана Мацуда) та 日本人の住まい (Житло японців)

 

Написання диктанту по лексиці та творів на тему松田家のマイホーム, 日本人の住まい

 

5) Граматичний матеріал:

- частка もの

- фонетичні зміни у розмовній мові

- ではу розмовній мові

- модальна кінцівка かしら

- вираження необхідності дії

- вираження наміру вчинення дії

- V 5 основа と

- негативна форма дієслова 言うу потенційній формі

- дієслово 浮かぶ

- прикметник すごい 

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 庭に出て  (Вихід у сад) та 日本の庭園 (японський сад)

 

Написання диктанту по лексиці та творів на тему庭に出て, 日本の庭園

 

6) Граматичний матеріал:

- розмовний етикет: いただきます, 失礼しました。

- заключні частки: の, かな

- службове слово って

- конструкція: дієслово ことは が(けれども)

- службове слово みたい

- префікс 不

- дієслово 上げる

- іменник ところ

- слово 口

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів はじめての和食(Куштування японських страв у перший раз) та 和食と洋食(Японські та європейські страви)

 

Написання диктанту по лексиці та творів на тему  はじめての和食 та 和食と洋食

 

6) Граматичний матеріал:

- заключна частка かな

- заключна частка ね

- складна частка とは

- службове слово よう

- сполучник のに

- граматична конструкція: 5 основа дієслова と 決めたろう

- сполучник まで

- показник сумісного відмінку と

- негативна серединна форма ず

- віддієслівні частки

- частка のみ

- зроблений з якогось матеріалу (суфікс)

- японська система літочислення

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчальних  текстів 市内観光(Екскурсія по місту) та天皇 (Імператор)

 

Написання диктанту по лексиці та творів на тему市内観光  та 天皇

 

Підсумкова контрольна робота по вивченому матеріалу.