{* *}

II чверть

Навчальна програма для початківців

1) Граматичний матеріал:

- напівпридикативні прикметники

- напівпридикативні прикметники 好き, 嫌い

- орудний відмінок

- частка も

- дієслово くださる

- дієслівна форма на ましょう

- сполучник や

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту 果物屋 (Фруктовий магазин).

 

Написання диктанту по лексиці та твору на тему 果物屋

 

2) граматичний матеріал:

- прості дієслівні форми

- умовний спосіб

- давальний відмінок

- частка ぐらい

- частка ごろ

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту 自己紹介 (Про себе).

 

Написання диктанту по лексиці та твору на тему 自己紹介

 

3) граматичний матеріал:

- форми минулого часу дієслів

- форми минулого часу предикативних прикметників

- форми минулого часу зв'язок

- форми минулого часу напівпридикативних прикметників

- знахідний відмінок

- спільний відмінок

- дієприслівник одночасності

- сполучник それで

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту 上野公園 (Парк Уєно).

 

Написання диктанту по лексиці та твору на тему 上野公園

 

4) граматичний матеріал:

- вираження спрямованості дії

- невизначені займенники

- негативні займенники

- узагальнюючі слова

- напівпредикативні прикметники 上手та 下手

- дієслово ある

- обмежувальна частка しか

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту アンナの部屋 (Кімната Ані).

 

Написання диктанту по лексиці та твору на тему アンナの部屋

 

5) граматичний матеріал:

- дієприслівники на て/で

- використання дієприслівників на て/で

- початковий відмінок

- граничний відмінок

- знахідний відмінок

- орудний відмінок

- складні підрядні речення

- підрядне речення з союзом から

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту セルゲイの一日(День Сергія).

 

Написання диктанту по лексиці та твору на тему セルゲイの一日

 

6)  граматичний матеріал:

- вираження минулого часу у простих формах

- форма минулого часу умовного способу

- вираження спрямованості дії від однієї особи до їншої

- наказовий спосіб

- обставинна форма прикметників

- дієслово ある

- підрядні речення зі сполучником から

- сполучник とか

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту 病気 (Хвороба).

 

Написання диктанту по лексиці та твору на тему 病気

 

Підсумкова контрольна робота по вивченому матеріалу.