{* *}

I чверть

Навчальна програма для початківців

Вивчення фонетичних азбук хірагана та катакана.

Навчання читанню слів написаних фонетичними азбуками та написання слів знаками азбук.

 

1) Граматичний матеріал:

- основний відмінок

- особисті займенники

- питальний займенник何

- форма зв'язки в теперішньому-майбутньому часі

- просте речення

- питальне речення

- альтернативне питання

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту 学生 (Студент).

 

Написання диктанту по лексиці та твору на тему 学生

 

2) Граматичний матеріал:

- предметно-вказівні займенники

- питальний займенник どれ

- називний відмінок

- частка も

- питання у заперечній формі

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту 教室 (Аудиторія).

Написання диктанту по лексиці та твору на тему 教室

 

3) Граматичний матеріал:

- родовий відмінок

- вказівні займенники

- питальний займенник どの

- вказівні займенники місця

- питальний займенник どこ

- однорідні члени речення

- з'єднувальний сполучник と

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту 教室 2 (Аудиторія 2).

 

Написання диктанту по лексиці та твору на тему 教室 2

 

4) Граматичний матеріал:

- предикативні прикметники

- питальний займенник どんあ

- сполучник か

- числівники

- прислівники

- обставини при членах речення виражених прикметниками

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту 大学 (Університет).

Написання диктанту по лексиці та твору на тему 大学

 

5) Граматичний матеріал:

- дієслова

- відмінювання дієслів

- основи дієслів

- використання основ дієслів

- форми теперішнього-майбутнього часу дієслова

- відмінок напрямку

- давальний відмінок

- показники часу

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту アンナの一日 (День Ані).

Написання диктанту по лексиці та твору на тему アンナの一日

 

6) Граматичний матеріал:

- давальний відмінок

- дієслово ある

- дієслово いる

- конструкції що показують розташування у просторі

- без сполучникове з'єднання однорідних членів

- числівники

- конкретний рахунок

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту セルゲイのホーム ステイ先の家 (Проживання Сергія у японській сім’ї).

Написання диктанту по лексиці та твору на тему セルゲイのホーム ステイ先の家

 

7) Граматичний матеріал:

- знахідний відмінок

- давальний відмінок

- орудний відмінок

- частка も

- дієслово する

- тематичні члени речення з ад'єктивних присудком

- сполучник し

- числівники в позиції визначення

- пряме доповнення

- обставини

 

Виконання вправ націлених на закріплення граматичного матеріалу.

 

З метою закріплення вивченого граматичного матеріалу та вивчення лексики читання та переказ навчального  тексту 日本語の授業 (Урок японської мови).

Написання диктанту по лексиці та твору на тему 日本語の授業

 

Підсумкова контрольна робота по вивченому матеріалу.