New Round Up

Серія Round up - незамінний посібник при виченні граматики англійської мови.

book
New Round Up

Автор: Virginia Evans, Jenny Dooley

Видавництво: Pearson

Round up - нова серія популярних посібників для вивчення граматики англійської мови видавництва Pearson Longman.

Round up starter - навчальний посібник, призначений для юних учнів, які тільки починають знайомство з граматикою іноземної мови. Всі завдання викладені в цікавій ігровій формі, доповнені яскравими ілюстраціями, що зробить процес знайомства дитини з мовою надзвичайно цікавим і пізнавальним.

 • Round up 1 рівень Beginner (A1). Основний напрямок - знайомство з поняттям однини і множини, правилами вживання артиклів, займенників і прийменників, основних категорій іменників, утворення структури питальних речень.

 • Round up 2 рівень Beginner - Elementary (A1 ). У книзі чітко простежується напрямок на повторення вже пройденого матеріалу, а також особлива увага приділяється знайомству і практиці використання часових форм і неправильних дієслів.

 • Round up 3 рівень Elementary (A2) має на меті подачу матеріалу за темами: число іменника, особисті та відносні займенники, артиклі, прийменники часу та місця, умовні речення, пасивний стан, а також продовжує знайомство з особливостями використання тимчасових форм і окремих конструкцій.

 • Round up 4 рівень Elementary - Pre-Intermediate (A2 ) визначає вже вивчені структури, однак приділяється особлива увага Present Perfect Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Past Perfect, модальним дієсловам, непрямої мови і Gerund. В кінці кожного розділу представлені тестові завдання для самоконтролю.

 • Round up 5 рівень Pre-Intermediate - Intermediate (B1), і познайомляться з особливостями використання кожної окремої тимчасової форми, новими модальними дієсловами, різними типами підрядних речень і питальними конструкціями.

 Round up 6 рівень Intermediate - Upper-Intermediate (B1 ). Підручник ставить за мету закріплення набутих граматичних знань, знайомство з ступенями порівняння прикметників, інфінітивом і різними видами Conditionals.

Книги кожної серії доповнені CD-ROM, на якому представлені нові вправи і завдання, а не продубльовані з попередніх книг.